Bezpłatne szkolenia? Tak, z Twoje Gastro to realne! Wyślij maila z hasłem DOFINANSOWANIE [Kontakt]

Manager gastronomii: lider (część 3)

2 marca, 2023

Manager gastronomii jako lider

Manager gastronomii to osoba, która zarządza firmą gastronomiczną i jej zespołem. Manager gastronomii jako lider jest osobą, która jest odpowiedzialna za rozwijanie i motywowanie swojego zespołu, aby osiągnąć cele firmy. Lider gastronomii nie tylko deleguje zadania, ale także inspiruje i wpływa na swoją drużynę.

Etymologia słowa lider

Słowo „lider” pochodzi od angielskiego wyrazu „leader”, który z kolei wywodzi się z języka staroangielskiego. Pierwotnie oznaczał on osobę prowadzącą wojowników do bitwy. Współcześnie słowo „lider” używane jest w różnych kontekstach, a jego znaczenie ewoluowało wraz z rozwojem społeczeństwa i biznesu.

Obecnie słowo „lider” odnosi się do osoby, która pełni rolę przywódcy w danej grupie lub organizacji. Lider to osoba, która posiada umiejętności i cechy niezbędne do skutecznego kierowania zespołem, realizowania celów i osiągania sukcesów. Lider może być związany z różnymi dziedzinami, w tym również z gastronomią, gdzie manager gastronomii pełni rolę lidera swojego zespołu.

manager gastronomii lider

Poznaj ABC dobrego lidera w gastronomii

 • Słuchaj: jako lider powinieneś być otwarty na sugestie i uwagi swoich pracowników i zachęcać ich do wyrażania swoich opinii.
 • Komunikuj: ważne jest, aby komunikować się w sposób jasny i zrozumiały z pracownikami i zapewnić, że są oni świadomi swoich obowiązków i celów.
 • Motywuj: jako lider powinieneś dostarczać swoim pracownikom motywacji i wsparcia, aby pomóc im osiągać swoje cele i rozwijać swoje kwalifikacje.
 • Deleguj zadania: dobry manager lokalu gastronomicznego musi umieć delegować zadania swoim pracownikom. Dzięki temu zespół może skutecznie wykonywać swoje obowiązki, a lider może skupić się na bardziej strategicznych zadaniach.
 • Rozwiązuj problemy: dobry manager gastronomii musi być w stanie szybko i skutecznie rozwiązywać problemy, które pojawiają się w firmie. Powinien umieć podejmować decyzje w sytuacjach kryzysowych i zapobiegać poważniejszym problemom.
 • Bądź kreatywny: manager gastronomii musi być kreatywny. Musi być w stanie wprowadzać innowacje do swojej firmy i stale ulepszać jej ofertę. Musi być otwarty na nowe trendy i technologie, aby utrzymać się na rynku.

Manager gastronomii jako lider działa:

 • Poznaj swoich pracowników: warto poznać swoich pracowników i ich potrzeby, aby móc dostosować swoje działania i style zarządzania do ich indywidualnych potrzeb.
 • Budź zaufanie: zbuduj zaufanie do swoich pracowników poprzez słuchanie ich i uwzględnianie ich sugestii i opinii.
 • Inspiruj: inspiruj i motywuj swoich pracowników, aby osiągali ich najlepsze wyniki i czuli się doceniani za swoją pracę.
 • Dostarcz wsparcia i rozwoju: dostarczaj swoim pracownikom wsparcia i możliwości rozwoju, aby byli zmotywowani i zaangażowani w swoją pracę.
 • Bądź wzorem: bądź dobrym wzorem dla swoich pracowników, przestrzegając zasad i wartości, którymi kierujesz się w swojej pracy.
 • Dostarczaj jasne komunikaty i wytyczne: dostarczaj jasnych komunikatów i wytycznych, aby twoi pracownicy wiedzieli, czego od nich oczekujesz i jakie są ich obowiązki.
 • Uczestnicz w rozwiązywaniu problemów: bądź gotów uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów i wspierać swoich pracowników w trudnych sytuacjach.
lider w gastronomii

Oto kilka sposobów na skuteczną motywację pracowników w branży gastronomicznej:

 • Stwórz kulturę przedsiębiorstwa: stworzenie pozytywnej i sprzyjającej motywacji kultury przedsiębiorstwa jest kluczowe dla zachęcania pracowników do lepszej pracy.
 • Uwzględnij potrzeby i wymagania pracowników: uwzględnianie potrzeb i wymagań pracowników i dostosowywanie do nich oferowanych warunków zatrudnienia może zwiększyć ich zaangażowanie.
 • Dostarcz wyzwania i możliwości rozwoju: dostarczanie pracownikom wyzwań i możliwości rozwoju, takich jak szkolenia i awanse, może zwiększyć ich motywację.
 • Zadbaj o właściwe wynagradzanie: odpowiednie wynagradzanie i premie za dobre wyniki pracy są kluczowe dla zachęcania pracowników do lepszej pracy.
 • Okazuj szacunek i uznanie: okazywanie szacunku i uznania pracownikom, takie jak publiczne pochwały i nagrody, może zwiększyć ich zaangażowanie i motywację.
 • Komunikacji otwartej: stworzenie komunikacji otwartej i regularnego wsłuchiwania się w potrzeby i wymagania pracowników może zwiększyć ich zaangażowanie i motywację.

Motywacja to klucz dla sukcesu w branży gastronomicznej, ponieważ pozwala na zwiększenie ich zaangażowania i wydajności, co w konsekwencji może przyczynić się do sukcesu biznesu. Ważne jest, aby stosować różnorodne metody motywacji i dostosowywać je do indywidualnych potrzeb i wymagań pracowników. Na naszym szkoleniu manager gastronomii motywacji poświęcamy osobne 4 działy:

 • Zarządzanie przez motywowanie
 • Motyw, a motywacja – nagrody i kary
 • Różnice pokoleniowe – czynniki motywujące
 • Systemy prowizyjne, premie dla pracowników.

Jeśli te zagadnienia są dla Ciebie interesujące – wiesz co robić. To jak widzimy się na najbliższym szkoleniu?

Parę słów o naszym szkoleniu

Kurs managera gastronomii jest to program szkoleniowy, który ma na celu przeszkolenie przyszłych menedżerów w branży gastronomicznej. Program może zawierać zarówno teorię, jak i praktykę, a tematy obejmują zarządzanie zasobami ludzkimi, marketingu, finanse i kontrolę jakości. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do prowadzenia biznesu gastronomicznego w sposób efektywny i zyskowny.

Sprawdź:

Sprawdź naszą ofertę!

Masz pytanie? Napisz do nas!

O nas

TWOJE GASTRO powstało z myślą o Twojej gastronomii. Specjalizujemy się w prowadzeniu skutecznych szkoleń dla personelu gastronomicznego. Szkolimy pracowników każdego szczebla branży gastronomicznej jak i wspieramy samych restauratorów w prawidłowym funkcjonowaniu lokalu.

Zaufali nam

Dni i godziny pracy
Poniedziałek - Sobota
9:00 - 18:00
Centra szkoleniowe
Centrum Szkoleniowe Wspólna
ul. Wspólna 56, Warszawa

Hotel Traffic,
ul. Świdnicka 28​, Wrocław
Rejestr Instytucji Szkoleniowych: 2.02/00203/2022
ISO 9001:2015