Bezpłatne szkolenia? Tak, z Twoje Gastro to realne! Wyślij maila z hasłem DOFINANSOWANIE [Kontakt]

Polityka prywatności i plików Cookies

Rozdział I – Polityka prywatności

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Karolina Kolańska Twoje Gastro, ul. Srebrnogórska 21/15, 50-536 Wrocław, NIP:8992919956 swoje dane osobowe, w tym osób korzystających z naszych usług, naszych kontrahentów i ich pracowników, deklarujemy, że pozyskane informacje są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego, w sposób zapewniający ich ochronę.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, iż:

Administrator danych 

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i metodach ich przetwarzania, jest Karolina Kolańska Twoje Gastro, ul. Srebrnogórska 21/15, 50-536 Wrocław, NIP:8992919956. W kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@twojegastro.com

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

1. Dane osobowe, które zostały pozyskane z formularza kontaktowego, podczas rozmów telefonicznych, korespondencji e-mail, SMS, spotkań będą przetwarzane w celu:

 1. bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub prowadzenia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem, w zakresie działalności administratora – art. 6 ust. 1 lit. b,c oraz f RODO,
 2. realizacji usług, w tym dla wykonania zawartej umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. rozpatrywania wniosków i reklamacji, w tym obsługi zgłoszeń – art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO,
 4. prowadzenia działań marketingowych w celu przedstawiania oferty usług firmy oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu, którym jest konwencjonalny marketing bezpośredni oraz inne formy marketingu lub reklamy – art. 6 ust. 1 lit. a/f  RODO,
 5. udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 6. wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze, w tym prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 7. obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie, w stosunku do celów w jakich są przetwarzane.

Odbiorcy danych

1. W ramach naszej działalności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 1. osobom prowadzącym działalność gospodarczą świadczącym usługi na rzecz Administratora,
 2. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
 3. dostawcom zewnętrznych rozwiązań IT,
 4. dostawcom usług płatniczych, zdefiniowanych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych np. Przelewy24 oraz bankom w związku z procesami rozliczeniowymi. 

Udostępnianie danych Karolina Kolańska Twoje Gastro

1. Podanie przez Ciebie danych Karolina Kolańska Twoje Gastro jest niezbędne, aby nawiązać współpracę i realizować zawartą umowę, jak również spełniać obowiązki prawne. Dotyczy to sytuacji korzystania z oferowanych przez nas usług, sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy zamierzasz dołączyć do naszego zespołu. 

2. W pozostałym zakresie (w szczególności dla przetwarzania danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych 

1. Karolina Kolańska Twoje Gastro dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa odpowiadające danemu ryzyku przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Wszyscy nasi pracownicy zobowiązani są do przestrzegania naszych Polityk i procedur związanych z poufnością, bezpieczeństwem i prywatnością. 

Okres przechowywania danych osobowych 

1. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, realizacji umowy, dla danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze nie dłużej niż przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Przykładowo: 

 1. rozpatrywanie wszelkich wniosków oraz reklamacji przetwarzanie będzie kontynuowane przez okres obowiązywania umowy, a także do momentu zakończenia okresu rękojmi lub finalizacji procesu reklamacyjnego;
 2. dane osobowe przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń zgodnie z prawnie uzasadnianych interesem będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych, zgodnie z przepisami prawnymi;
 3. dokumenty księgowe będą utrzymywane przez czas wymagany przepisami prawa dotyczący archiwizacji, w szczególności dotyczy to dokumentacji księgowej, która jest przechowywana generalnie przez 5 lat od końca roku, w którym miało miejsce zdarzenie zobowiązujące do utworzenia danego dokumentu;
 4. w związku z marketingiem usług oferowanych przez Administratora, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody;
 5. dane przetwarzane w związku z interesem prawnym Administratora będą przetwarzane do momentu realizowania prawnie uzasadnionych interesów z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, w ww. przypadku – do momenty wyrażenia sprzeciwu; 
 6. pozostałe dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Karolina Kolańska Twoje Gastro

1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo do: 

 1. dostępu do treści przetwarzanych danych (art. 15 RODO),
 2. sprostowania przetwarzanych danych (art. 16 RODO),
 3. usunięcia przetwarzanych danych (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. przenoszenia przetwarzanych danych (art. 20 RODO),
 6. sprzeciwu przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. oraz wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do PUODO (art. 77 RODO).

Transfer danych do krajów trzecich

1. Zasadniczo dane osobowe nie są przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Ze względu na realizację usług przez naszych podwykonawców w zakresie wsparcia informatycznego oraz infrastruktury IT, Karolina Kolańska Twoje Gastro może delegować wykonanie określonych zadań informatycznych na zaufanych podwykonawców zlokalizowanych poza EOG, co implikuje transfer danych poza EOG.

2. Państwa dane przetwarzane poza EOG mają zapewniony wysoki poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG oraz wytycznymi Komisji Europejskiej.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w sposób mogący generować jakiekolwiek prawne skutki lub w znaczący sposób wpływać na klientów, dostawców, ich pracowników lub współpracowników, a także pracowników lub współpracowników czy kandydatów do pracy.

Rozdział II – Polityka plików COOKIES

1. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, będą one zapisane w pamięci Państwa przeglądarki.

2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

 1. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 1. „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
 2. “zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;
 3. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu
 4. „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
 5. „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. “integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics.

4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniu użytkownika.

5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień po wcześniejszym wyrażeniu zgody oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Zaufali nam

Dni i godziny pracy
Poniedziałek - Sobota
9:00 - 18:00
Centra szkoleniowe
Centrum Szkoleniowe Wspólna
ul. Wspólna 56, Warszawa

Hotel Traffic,
ul. Świdnicka 28​, Wrocław
Rejestr Instytucji Szkoleniowych: 2.02/00203/2022
ISO 9001:2015