Bezpłatne szkolenia z Twoje Gastro? Tak, to realne! Wyślij maila z hasłem DOFINANSOWANIE [Kontakt]

Manager gastronomii - Analiza rynku
(część 4)

21 marca, 2023

Planowanie i realizacja strategii biznesowej w gastronomii:

 1. Analiza rynku: badanie rynku, w tym konkurencji, trendów i potrzeb klientów, aby określić silne i słabe strony swojego biznesu i wybrać odpowiednie kierunki rozwoju.
 2. Definicja celów: określenie jasnych i konkretnych celów biznesowych, w tym wzrostu sprzedaży, rentowności, rozwoju marki itp.
 3. Tworzenie strategii: opracowywanie i selekcja odpowiednich strategii, takich jak rozszerzanie oferty, zwiększanie efektywności operacyjnej, zwiększanie udziału w rynku itp.
 4. Budżetowanie i planowanie operacyjne: opracowywanie budżetu i planu działania, w tym planów marketingowych, logistycznych i personalnych, aby zapewnić realizację strategii.
 5. Implementacja: wprowadzanie strategii w życie, w tym nadzorowanie i monitorowanie postępów, i dostosowywanie działań w razie potrzeby.
 6. Inwestycje w marketing: inwestycja w skuteczny marketing, taki jak reklama, promocje i relacje z mediami, może pomóc w zwiększeniu świadomości marki i przyciągnięciu nowych klientów.
 7. Ocena i korekta: regularne ocenianie wyników i efektywności strategii, w tym identyfikowanie i usuwanie barier i problemów, aby zapewnić ciągły rozwój i poprawę.
 8. Innowacje i ulepszanie oferty: inwestowanie w innowacje i ulepszanie oferty, takie jak nowe menu, nowe technologie i ulepszenia w lokalu, może pomóc w utrzymaniu i rozwijaniu biznesu.
Manager gastronomii analizuje rynek

Analiza rynku jest niezbędna, aby lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje klientów, konkurencję i sytuację rynkową, a także aby opracować skuteczną i przemyślaną strategię biznesową.

Ważne jest, aby strategie były dostosowane do potrzeb i celów biznesu, a także aby były one stale monitorowane i dostosowywane w miarę potrzeb i zmian w rynku. Tworzenie strategii rozwoju wymaga czasu i wysiłku, ale jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w branży gastronomicznej. Ważne jest, aby strategia była elastyczna i dostosowywana do zmieniających się potrzeb i warunków rynkowych.

Analiza rynku jest ważnym elementem procesu planowania strategii biznesowej. Oto kilka sposobów na analizę rynku:

 1. Badania rynku: wykorzystanie badań rynku, takich jak sondaże, wywiady i grupy fokusowe, aby zgromadzić informacje na temat potrzeb i preferencji klientów.
 2. Analiza konkurencji: monitorowanie działań konkurentów, aby lepiej zrozumieć ich oferty, strategie i słabe punkty.
 3. Analiza segmentów rynku: identyfikacja i analiza głównych segmentów rynku, aby lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje różnych grup klientów.
 4. Trendy rynkowe: śledzenie i analiza aktualnych i przyszłych trendów rynkowych, aby zrozumieć, w jakim kierunku zmierza rynek i jakie są potencjalne szanse i zagrożenia.
 5. Analiza danych: wykorzystanie danych, takich jak dane demograficzne, ekonomiczne i technologiczne, aby zrozumieć kondycję i potencjał rynku.

Definicja celów jest ważnym elementem procesu planowania strategii biznesowej. Oto kilka technik, które pomogą w procesie definiowania celów:

 1. M.A.R.T.: technika ta polega na określaniu celów, które są Specific (konkretne), Measurable (mierzalne), Achievable (osiągalne), Relevant (istotne) i Time-bound (związane z czasem).
 2. Określanie wartości: identyfikacja głównych wartości i wartości biznesowych, które powinny być brane pod uwagę przy definiowaniu celów.
 3. Brainstorming: zbieranie pomysłów i sugestii od zespołu, które pomogą w identyfikacji potencjalnych celów.
 4. Analiza SWOT: wykorzystanie analizy SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) do określenia celów, które pomogą w wykorzystaniu mocnych stron, poprawie słabych i wykorzystaniu szans na rynku.
 5. Określanie priorytetów: ustalenie kolejności ważności celów, aby zapewnić skupienie i efektywność w realizacji.

Jako manager gastronomii musisz pamiętać, aby cele były jasne, konkretne i zrozumiałe dla wszystkich zaangażowanych stron, a także aby były one zgodne z wartościami i strategią biznesową.

Jakich zachowań powinien unikać początkujący manager gastronomii?
Poznaj 3 najczęstsze błędy managerów gastronomii.

Sprawdź naszą ofertę!

Masz pytanie? Napisz do nas!

O nas

TWOJE GASTRO powstało z myślą o Twojej gastronomii. Specjalizujemy się w prowadzeniu skutecznych szkoleń dla personelu gastronomicznego. Szkolimy pracowników każdego szczebla branży gastronomicznej jak i wspieramy samych restauratorów w prawidłowym funkcjonowaniu lokalu.

Zaufali nam

Dni i godziny pracy
Poniedziałek - Sobota
9:00 - 18:00
Centra szkoleniowe
Centrum Szkoleniowe Wspólna
ul. Wspólna 56, Warszawa

Hotel Traffic,
ul. Świdnicka 28​, Wrocław
Rejestr Instytucji Szkoleniowych: 2.02/00203/2022
ISO 9001:2015