Bezpłatne szkolenia z Twoje Gastro? Tak, to realne! Wyślij maila z hasłem DOFINANSOWANIE [Kontakt]

Kursy zarządzania personelem w gastronomii

28 września, 2023

Kursy zarządzania personelem w gastronomii: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak niektóre lokale gastronomiczne takie jak restauracje, kawiarnie czy bary osiągają sukces, podczas gdy inne zmagają się z problemami? Odpowiedź często leży w efektywnym zarządzaniu personelem, które leży absolutnie po stronie managera gastronomii. W tym kontekście, kursy zarządzania personelem w gastronomii stają się kluczową inwestycją w rozwój i sukces Twojego biznesu.

Istnieją różne modele zarządzania personelem i jak wiadomo nie każdy model w murach lokali gastronomicznych się sprawdzi, a bynajmniej nie będzie on wszędzie jednakowy.

Gastronomia to specyficzna branża, która wymaga nie tylko umiejętności kulinarnej, ale również odpowiedzialnego managera gastronomii, który doskonale zna tajniki skutecznego zarządzania personelem w gastronomii, zarówno na sali jak i na innych działach lokalu gastronomicznego. Kursy zarządzania personelem w gastronomii pomagają zrozumieć dynamikę i wyzwania tej jakże specyficznej branży.

W branży gastronomicznej problemy są na porządku dziennym. Kursy zarządzania personelem w gastronomii uczą przede wszystkim, jak efektywnie je rozwiązywać, minimalizując negatywny wpływ na biznes.

Jak zarządzać personelem w gastronomii wyznaczając cele

Zarządzanie przez cele (Management by Objectives, MBO) to model zarządzania, który zakłada współpracę między managerem gastronomii i pracownikami w celu określenia, analizy i realizacji konkretnych celów lokalu gastronomicznego.

Kluczowe elementy zarządzania personelem w gastronomii przez cele to przede wszystkim 

określenie celów pojedynczym pracownikom lub całemu zespołowi. Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie jasnych i mierzalnych celów, które są zgodne z misją i wizją lokalu gastronomicznego.

W procesie ustalania celów ważne jest zaangażowanie nie tylko managera gastronomii, ale wszystkich pracowników, co zwiększa ich motywację i poczucie odpowiedzialności.

Po ustaleniu celów następuje etap w zarządzaniu personelem w gastronomii a jest nim planowania, na etapie tym manager gastronomii określa, jakie zadania, zasoby i kompetencje są potrzebne do ich realizacji.

Regularne śledzenie postępów i ocena wyników są kluczowe dla efektywnego zarządzania personelem w gastronomii. 

Na podstawie analizy wyników manager gastronomii wprowadza ewentualne korekty i dostosowania, które mają na celu lepsze osiągnięcie założonych celów lokalu gastronomicznego.

Kursy zarządzania personelem w gastronomii

Zarządzanie przez motywowanie 

Zarządzanie personelem w gastronomii przez motywowanie to podejście, które stawia na zrozumienie i zaspokojenie potrzeb pracowników jako klucz do osiągnięcia celów w lokalu gastronomicznym. W tym modelu, menedżerowie gastronomii i liderzy skupiają się na tym, co napędza ich zespoły, i wykorzystują te informacje do zwiększenia produktywności, zaangażowania i satysfakcji w pracy.

Pierwszym krokiem podczas kursu zarządzania personelem w gastronomii przez motywowanie jest zrozumienie, co motywuje Twoich pracowników. Może to być potrzeba bezpieczeństwa, uznania, rozwijania się w pracy, czy też osiągnięcia konkretnych celów.

Korzyści z udziału w kursie zarządzania personelem w gastronomii to na pewno nauka zwiększenia produktywności, ponieważ zmotywowany manager gastronomii jak i inni pracownicy są bardziej efektywni w swojej pracy. Wysoki poziom motywacji pracowników i satysfakcji z pracy znacząco obniża rotację pracowników, a to przekłada się na zysk w lokalu gastronomicznym.

W kursie zarządzania personelem w gastronomii powinien wziąć udział każdy manager gastronomii, po ty by nabyć również umiejętności budowania pozytywnej atmosfery w zespole. Odpowiednio zmotywowany manager gastronomii wraz ze swoim zespołem jest jednym z najważniejszych atutów każdego lokalu gastronomicznego.

Zarządzanie przez delegowanie 

Kolejnym przykładem skutecznego kursu jak zarządzać personelem w gastronomii jest szkolenie z umiejętnego delegowania zadań. Manager gastronomii deleguje zadania tym pracownikom lokalu gastronomicznego, którzy mają odpowiednie kompetencje i którym ufa. Podczas przekazywania zadania, należy upewnić się, że pracownik rozumie jego cel, zakres, oczekiwane wyniki oraz termin realizacji. Po stronie managera gastronomii jest dać pracownikom swobodę w wyborze metody realizacji zadania, więc aby zarządzanie personelem w gastronomii było skuteczne trzeba być też dostępnym na wypadek pytań czy problemów.

Podczas kursu z zarządzania pracownikami w gastronomii dowiesz się, że delegowanie zadań pozwala na lepsze wykorzystanie czasu i zasobów. Pracownicy, którzy czują, że są ważną częścią zespołu jak i lokalu gastronomicznego, są bardziej zaangażowani w swoją pracę.

Zarządzanie personelem w gastronomii z wykorzystaniem delegowania zadań to efektywna strategia, która może przynieść liczne korzyści zarówno dla menedżerów gastronomii w lokalu gastronomicznym jak i ich pracowników. Kluczem do sukcesu jest umiejętne wyważenie między nadaniem odpowiedzialności a zapewnieniem wsparcia i kontroli. Poprzez efektywne delegowanie zadań, można zbudować silny, kompetentny zespół, który jest w stanie osiągnąć cele lokalu gastronomicznego, które przełożą się na zysk.

Elementy sukcesu zarządzania personelem w gastronomii

Biorąc udział w kursie zarządzania pracownikami w gastronomii dowiesz się, że dobór odpowiednich pracowników to pierwszy krok na drodze do sukcesu lokalu gastronomicznego.  Kompetentni, zaangażowani i dobrze dobrani przez managera gastronomii pracownicy to podstawa efektywnego zarządzania nie tylko samym lokalem gastronomicznym, ale i zarządzania personelem w gastronomii.

Inwestowanie w szkolenia gastronomiczne to inwestowanie rozwój pracowników gastronomii, który nie tylko zwiększa ich kompetencje, ale również motywuje i zwiększa ich zaangażowanie w pracę. 

Sukces w zarządzaniu personelem w gastronomii, to nie jednorazowy wysiłek, ale ciągły proces, który wymaga zaangażowania, umiejętności i świadomości zarówno ze strony menedżerów gastronomii jak i pracowników lokali gastronomicznych. Jest to inwestycja, która przynosi wymierne korzyści dla całego lokalu gastronomicznego i stanowi podstawę jego długoterminowego sukcesu.  Podczas kursu z zarządzania personelem w gastronomii nauczysz się, że otwarta i jasna komunikacja między wszystkimi poziomami lokalu gastronomicznego jest kluczowa. Regularny feedback ze strony managera gastronomii pomaga pracownikom zrozumieć, co robią dobrze, a co mogą poprawić. Dobrze zarządzani pracownicy gastronomii, są mniej skłonni do zmiany miejsca pracy, co obniża koszty rekrutacji i szkolenia nowych pracowników, a to sprawia, że efektywne zarządzanie personelem w gastronomii ułatwia osiągnięcie celów krótko i długoterminowych.

Zaufali nam

Dni i godziny pracy
Poniedziałek - Sobota
9:00 - 18:00
Centra szkoleniowe
Centrum Szkoleniowe Wspólna
ul. Wspólna 56, Warszawa

Hotel Traffic,
ul. Świdnicka 28​, Wrocław
Rejestr Instytucji Szkoleniowych: 2.02/00203/2022
ISO 9001:2015