Szkolenie RODO w Gastronomii

Każda baza danych jest tylko tak dobra, jak osoba, która ją przegląda”

– Nele Neuhaus

Opis Szkolenia

Celem szkolenia RODO  jest przekazania uczestnikom wiedzy, umożliwiającej przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych do zmian w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych – RODO oraz ustawodawstwie krajowym z zakresu ochrony danych osobowych. Rozumiemy potrzeby naszych klientów, dlatego w szkoleniu kładziemy duży nacisk na przetwarzanie danych osobowych w gastronomii. W szkoleniu RODO dla gastronomii teorie zawsze popieramy praktycznymi przykładami z zakresu działalności branży gastronomicznej. Zdajemy sobie sprawę, że nie każda osoba pracująca w gastronomii musi posiadać całkowitą wiedzę z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych – dlatego szkoląc kadrę kelnerską skupimy się na bezwzględnym minimum i solidnych podstawach. 

Komu dedykowane jest Szkolenie RODO w Gastronomii?

Szkoleniu RODO w Gastronomi – Szkolenie skierowane do wszystkich pracowników z sektora HoReCa.

Dlaczego wybrać szkolenie gastronomiczne z Twoje Gastro ?

Harmonogram Szkolenia RODO w Gastronomii

I Dzień

1. Główne założenia RODO

Dowiesz się co się kryje pod hasłami: neutralność technologiczna, podejście oparte na ryzyku, rozliczalność, wzmocnienie praw podmiotów danych oraz ujednolicenie porządku prawnego. Następnie krótko omówimy linię czasu ochrony danych.

2. Dane osobowe

W tym module skupimy się nad danymi osobowymi, dowiesz się kiedy informacja, lub ich zbiór stanowi daną osobową. Omówimy przykłady z życia codziennego, praktykę Urzędu Ochrony Danych oraz poznasz temat stanowisko krajowego orzecznictwa.

3. Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowo omówimy instytucję przetwarzania danych osobowych. Dowiesz się jakie operacje dokonywane na danych uznajemy za ich przetwarzanie.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych

Szczegółowo przyjrzymy się przetwarzaniu danych osobowych oraz omówimy jego uczestników. W tym module przyjrzymy się instytucji udostępnienia oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych. Gdy już umówimy podstawy skupimy się na zasadach przetwarzania danych osobowych, czyli: zasadzie legalności, ograniczenia celu, minimalizacji danych, ograniczenia przetwarzania, rozliczalności, rzetelności, bezpieczeństwa danych oraz prawidłowości.

5. Prawa podmiotów

W tym module omówimy prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz niepodlegania automatycznej decyzji. Następnie swoją uwagę skupimy na art. 77 RODO, czyli na prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Naruszenie ochrony danych osobowych
Dowiesz się jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby powstało naruszenie ochrony danych osobowych.
Szczegółowo omówimy zgłoszenie naruszenia oraz instytucję środków organizacyjnych i technicznych.

7. Odpowiedzialność pracownika
Dowiesz się jaka odpowiedzialność ciąży na pracowniku w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Omówimy jej następujące rodzaje: porządkowa i dyscyplinarna, materialna oraz karna.

8. RODO w gastronomii
Dowiesz się na praktycznych przykładach jak wdrożyć RODO do Twojej gastronomii. Umówimy dobra praktykę oraz najczęstsze mity w związku z ochroną danych osobowych w gastronomii.

9. Wskazówki
Omówimy podstawową praktykę ochrony danych osobowych, której powinien przestrzegać każdy użytkownik podczas przetwarzania danych.

Czas trwania szkolenia: 6h / 1dzień

Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00

Szkolenie RODO w Gastronomii

Prowadząc restaurację jesteś zobligowany do wdrożenia RODO  – pomożemy Ci z tym.